Zmiany w przepisach!

Zatwierdzono ostateczny tekst zapisów w przepisach gry, które zgodnie z postanowieniami władz światowego rugby obowiązują we wszystkich rozgrywkach
po 1 sierpnia bieżącego roku (w Polsce ostatnią imprezą rozgrywaną wedle starych przepisów będą
finały MP Juniorów w Poznaniu). Wprowadzane zmiany dotyczą następujących przepisów:

Przepis 6 - osoby oficjalne spotkania
Sędziowie liniowi są upoważnieni do wszelkiej pomocy arbitrowi jakiej wymaga sędzia główny
podczas zawodów.

Przepis 17 - maul
Wyklucza się zapis o dołączaniu do maula z głową i barkami poniżej bioder.
Zawodniczy mogą bronić formację maula poprzez zawalenie łapiąc przeciwnika od barków po pas
i schodząc z nimi na ziemię będąc w kontakcie. Zabronione jest szarżowanie.
Sankcja: rzut karny

Konsekwencją zawalenia maula, w którym piłka staje się niemożliwa do zagrania jest przyznanie
młyna dyktowanego dla drużyny która nie posiadała piłki.

Przepis 19 - aut, ustawienie autowe
Ustawienie autowe. Nie ma restrykcji odnośnie maksymalnej ilości osób w aucie, jednak nie może
ona być mniejsza niż dwóch. Każda drużyna decyduje o ilości zawodników.
Zawodnik na pozycji numer 9 drużyny wrzucającej piłkę ma obowiązek znajdować się minimum
2 metry od ustawienia autowego pomiędzy 5 a 15 metrem.
Młynarz drużyny broniącej musi znajdować się w korytarzu 5 metrów, minimum 2 metry od
formacji autowej.
Młynarz drużyny broniącej może dołączyć do formacji pod warunkiem iż przeciwny młynarz także
to zrobił.

Wykop z pola 22 metrów.

Wykop bez zysku terenu z 22 m.
Piłka wprowadzona na własne pole 22 m. i wykopnięta bezpośrednio w aut powoduje iż aut
zostanie podyktowany z miejsca kopu.
Przepis ten występuje także wtedy gdy zawodnik cofnie się na swoje pole 22, aby wykonać szybki
aut i piłka po tym zagraniu zostanie kopnięta bezpośrednio w aut, to powoduje to podyktowanie
autu z miejsca kopu.
Piłka wprowadzona na pole 22 m. po stałych fragmentach gry rozgrywanych poza polem 22 m. bez
kontaktu z przeciwnikiem, lub rakiem, lub molem na polu 22 m. po bezpośrednim kopie w aut nie
daje zysku terenu. Aut z miejsca kopu.

Wykop z zyskiem terenu z 22 m.
Po wprowadzeniu przez przeciwnika piłki na pole 22 m., lub po raku, lub maulu na polu 22 m.

Przepis 20 - młyn
Linie spalonego dla zawodników nie biorących udziału w młynie znajdują się 5 metrów za ostatnimi
nogami formacji młyna własnej drużyny.

Łącznik młyna drużyny w obronie może wycofać się za ostanie nogi jednakże nie dalej niż jeden
metr w bok od młyna. Jeśli chce znajdować się dalej w bok od młyna musi wycofać się za linie
spalonego pięć metrów od ostatnich nóg młyna.
Sankcja: rzut karny na linii spalonego

Przepis jednego metra nie obowiązuje dziewiątki drużyny wygrywającej młyn pod warunkiem, że
otrzyma on piłkę od wiązacza.

Przepis 22 - pole punktowe.
Chorągiewka pola punktowego traktowana jest jak powietrze jedynie kontakt z nią przy nasadzie
powoduje podyktowanie autu.
Piłka odbita od chorągiewki powyżej nasady wracająca na pole gry traktowana jest jako piłka
znajdująca się na nim i jest możliwa do gry.

Sankcja za niesportowe zachowanie trenerów
Karane będzie niesportowe zachowanie na ławce rezerwowej trenerów i zawodników rezerwowych.
Sankcja: po uprzednim ostrzeżeniu rut karny na wprost słupów z linii 22 m.