Juvenia Kraków powstała w grudniu 1906 roku, ale wzmianki o działalności klubu datuje się już na lata 80’ XIX wieku. Od początku ideą przyświecającą trenerom było szkolenie młodzieży i wychowanie przez sport. Dlatego pierwsze zajęcia skierowane były do „predatorów” – młodzieży rzemieślniczej, która sprawiała sporo problemów natury wychowawczej. Regularne treningi, dyscyplina, nauka zasad fair-play oraz współpraca drużynowa, wielu z tych chłopców wyprostowała ścieżki.

Współcześnie Juvenia Kraków podąża tą samą drogą, słynąc w całym kraju ze szkolenia grup młodzieżowych. Praca z młodymi ludźmi nie ogranicza się jednak tylko do ich rozwoju sportowego. Klub dba również o rozwój społeczny oraz edukację swoich wychowanków. Przykładem mogą być opłacane przez Juvenię korepetycje dla uczniów klas maturalnych. Dodatkowo korzystają oni również ze zorganizowanych specjalnie dla nich szkoleń, dzięki którym poznają metody zarządzania zadaniami w czasie oraz efektywnej nauki.

Dla rugbistek i rugbistów Juvenia zorganizowała również indywidualne konsultacje związane z tematyką wyboru ścieżki zawodowej. Dotyczą one pisania CV, udziału w rozmowach rekrutacyjnych, lub wyboru kierunku studiów.

Wiele zawodniczek i zawodników trenujących obecnie w Juvenii Kraków pochodzi z niewielkich miejscowości na południu Małopolski. Podejmowane działania mają więc również pomóc im odnaleźć się w nowym środowisku społecznym. Otrzymują szansę odbycia praktyk i stażów w zaprzyjaźnionych firmach lub w strukturach klubu. Wielu z nich, dzięki wsparciu trenerów i zarządu zdecydowało się na studia – inni dostali pracę lub znaleźli mieszkanie.

Klub ma też na uwadze zmieniający się świat oraz nowe media. Dlatego zorganizował dla swoich podopiecznych specjalne szkolenie z zakresu obecności w mediach społecznościowych oraz wpływu, jaki mają publikowane tam treści na życie każdego z nas.
Iuvenis z łaciny znaczy „młodzi”. Nasz klub opiera swoją przyszłość na szkoleniu młodzieży. Szkoleniu nie tylko do bycia wysokiej klasy sportowcami, ale również bycia wartościowymi i dobrymi ludźmi. To nasza misja oraz idea, która jest ważniejsza, niż sukcesy na boiskach.

Juvenia to dla nas Rodzina - zawodnicy, trenerzy, ich najbliżsi, tworzymy nie tylko Klub, ale przede wszystkim bardzo różnorodną Rodzinę. Czerpiemy z tradycji, ale śmiało idziemy w przyszłość. Nasz herb mówi o nas wszystko. Jesteśmy zadziornymi smokami z Królewskiego Miasta Krakowa.

Herb Juvenii zawiera 3 ważne elementy, które są dla nas bardzo charakterystyczne. To blanki zwieńczające tarczę herbu, smok z zawiniętym ogonem oraz data.

Blanki, jak i cała kolorystyka klubu, nawiązują do miasta z którego pochodzimy - Krakowa.

Smok symbolizuje zarówno Kraków i smoka wawelskiego, jak i naszą odwagę, zadziorność i pasję. W zawiniętym ogonie smoka został ukryty natomiast nasz najważniejszy atrybut - piłka rugby.

Cyfry znajdujące się u dołu tarczy to data powstania Klubu. Data ta symbolizuje naszą długowieczność.