Ogłoszenie o przetargu na remont dachu!

Rzemieślniczy Klub Sportowy Juvenia Kraków ul. Na Błoniach 7 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane z zakresu : REMONT DACHU BUDYNKU KLUBOWEGO.
Termin otwarcia ofert - 16/09/2008 godzina 16:00 w siedzibie klubu.
Termin składania ofert - 16/09/2008 do godziny 13:00 w siedzibie klubu.
Termin wykonania robót - do 20/10/2008r.
Odbiór materiałów przetargowych - od 1/09/2008 w siedzibie klubu.
Koszt materiałów przetargowych - 20 PLN.
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami - Leszek Samel tel. 0124214985 lub 501358071