Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd RzKS Juvenia Kraków zwołuje w dniu 26.11.2015 r. o godz. 20:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w siedzibie przy ul. Na Błoniach 7.

Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zebrania
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
- Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 8, 9, 10, 13, 18, 36 statutu Stowarzyszenia
- Wolne wnioski, dyskusja
- Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Fot. RugbyPolska.pl

Dodaj komentarz