Nowy rok - nowe otwarcie

Nowy Rok 2015 przynosi nowy statut, nowy zarząd, nową komisję rewizyjną i nowe ambitne cele dla Juvenii.

W czwartek 22.01.2015 Walne Zebranie Członków Juvenii Kraków przyjęło nowy statut oraz wybrało nowy zarząd i komisję rewizyjną klubu. Pierwszy raz w historii w zebraniu udział wzięły nasze licznie zgromadzone rugbystki. Posiedzenie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, wszystkie najważniejsze decyzje podejmowane były zgodnie. Ponieważ za rok obchodzić będziemy piękny jubileusz 110-lecia klubu, wszyscy zdawali sobie sprawę z potrzeby bardziej dynamicznego rozwoju i zrealizowania nowych celów.

Nowy zarząd klubu stanowią: Leszek Samel, Maciej Mączka, Marek Odoliński, Mariusz Tumiel, Grzegorz Falk.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Mateusz Ingarden, Konstanty Soboliev, Łukasz Kościelniak.

Z tej okazji zorganizowane jest spotkanie trenerów Juvenii w czwartek 29.01.2015 o godz. 16:15 w pokoju nr 1. Wszyscy trenerzy proszeni są o przyniesienie list zawodników.

Dodaj komentarz