Zmiany w przepisach!

Zatwierdzono ostateczny tekst zapisów w przepisach gry, które zgodnie z postanowieniami władz światowego rugby obowiązują we wszystkich rozgrywkach
po 1 sierpnia bieżącego roku (w Polsce ostatnią imprezą rozgrywaną wedle starych przepisów będą

Z Polski i Świata

Współpraca

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

lub